Získajte demo
sk cz en

Vyhľadávače tovaru

automaticky a efektívne

Tenalgo je platforma na ziskové riadenie produktov na inšpiračných portáloch a cenových porovnávačoch.

Zlepšite návratnosť svojich produktov

Ako to funguje

Problém

E-shopy majú na inšpiračných portáloch a cenových porovnávačoch tisíce produktov, ktorých výkonnosť sa často veľmi lýši. Časť produktov býva stratová (za kliknutia sa platí viac ako zisk z objednávok, ktoré prinášajú). 

Zároveň existujú produkty s nevyužitým potenciálom: tieto produkty by mohli byť veľmi ziskové, ale kvôli nedostatočnému bidu sa zobrazujú málo a preto neprinášajú objednávky. 

Kvôli stratovým produktom a produktom s nevyužitým potenciálom mávajú e-shopy z inšpiračných portálov nižší zisk, ako by mohli mať.

Riešenie

Náš algoritmus rieši obidva problémy. Na základe produktových dát a výsledkov produktov predvída, ktoré produkty budú stratové a ktoré produkty sa naopak javia ako potenciálne veľmi ziskové. Pri stratových produktoch zníži bid na primeranú hodnotu, aby sa stali ziskovými.  Pri produktoch s vysokým potenciálom zvýši bidy, aby sme získali viac kliknutí a viac objednávok. 

Vďaka týmto úpravám bidov dokážeme dosiahnuť väčší obrat pri rovnakej návratnosti, alebo zlepšiť návratnosť pri rovnakom obrate.

Ako algoritmus hodnotí produkty

Pri každom produkte vyhodnocuje pravdepodobnosť, že kliknutie povedie k objednávke. Pravdepodobnosť je počítaná na základe historických kliknutí a objednávok, a tiež historických dát o podobných produktoch z tej istej kategórie. Podobným spôsobom odhaduje očakávanú výšku objednávky. Na základe týchto odhadov sa potom počíta optimálna cena za kliknutie pre každý produkt.

Aké platformy riešime?

pripravujeme

Cenník

Prvých 30 dní je zadarmo na vyskúšanie nástroja. Cena je 8% preinzerovanej sumy na riadenom portáli, minimálne však 250 € a maximálne 1500 € mesačne. Fakturácia sa uskutočňuje v mesačných cykloch.

Prvých 30 dní zadarmo

Mesačné výdavky za reklamu

€ 1 000 € 5 000 € 12 000 € 20 000 € 50 000

Mesačný poplatok: € 250 (minimum)

Mesačný poplatok: € 400

Mesačný poplatok: € 960

Mesačný poplatok: € 1 500 (maximum)

Mesačný poplatok: € 1 500 (maximum)

Aký je postup

1

Zorganizujeme úvodný hovor

2

Stanovíte si cieľovú efektivitu riadeného portálu

3

Bezpečne od vás získame prístup do reklamného portálu

4

Spustíme 30-dňové skúšobné obdobie zadarmo

Kontaktný formulár

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.